ΑΠΕ / Αιολικά / Υποστήριξη

Υποστήριξη

16481007_l1

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης παρέχουμε ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη και συντήρηση του έργου με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης και τη μέγιστη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Μέσω συστημάτων monitoring παρέχουμε 24ωρη παρακολούθηση της εγκατάστασης καθώς και της παραγωγής με σκοπό τη γρήγορη αντιμετώπιση πιθανών δυσλειτουργιών και την αύξηση του ποσοστού της παραγωγικότητας.