ΑΠΕ / Φωτοβολταϊκά / Έργα

Παρακάτω συνοψίζονται τα έργα της εταιρείας μας καθώς και το στάδιο υλοποίησής τους. Επίσης η ΕNERGOPLAN αναλαμβάνει την κατάθεση φακέλων και την περάτωση όλων των αδειοδοτικών διαδικασιών ενός αιολικού πάρκου. 

Erga_FV