Εξοικονόμηση Ενέργειας / Ηλιοθερμικά Συστήματα / Επιλεκτικοί συλλέκτες

Οι κλασσικοί ηλιακοί συλλέκτες είναι οι επίπεδοι συλλέκτες οι οποίοι είναι χαμηλού έως μεσαίου τιμήματος και έχουν ευρύτατες εφαρμογές στην παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και του νερού κολυμβητικών δεξαμενών καθώς και στη θέρμανση του νερού κεντρικής θερμάνσεως χώρων. Διαθέτουν τρία βασικά στρώματα : α) το εξωτερικό διάφανο κάλυμμα, β) τον επίπεδο απορροφητήρα, μαύρου χρώματος, ο οποίος αναλαμβάνει να απορροφήσει την εισερχόμενη ηλιακή θερμότητα μέσω του διάφανου καλύμματος και να την αποδώσει στους χαλκοσωλήνες οι οποίοι είναι ενσωματωμένοι στον απορροφητήρα, εντός των οποίων διέρχεται το ηλιακό ρευστό, γ) τον στρώμα θερμομόνωσης του συλλέκτη, προκειμένου να μην υπάρχουν απώλειες θερμότητας κάτω από τον απορροφητήρα.

Οι επιλεκτικοί συλλέκτες χρησιμοποιούν απορροφητή επιλεκτικής επιφάνειας αντί της απλής μαύρης. Η μαύρη βαφή έχει αντικατασταθεί από υλικό υψηλής απορροφητικότητας της ηλιακής ακτινοβολίας (~95%) και μικρής εκπομπής (~5%).

Με τη χρήση επιλεκτικών απορροφητών, επιτυγχάνονται υψηλότερες θερμοκρασίες νερού και μεγαλύτεροι βαθμοί απόδοσης. Οι επίπεδοι επιλεκτικοί συλλέκτες χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση νερού χρήσης καθώς και για τη θέρμανση και τον κλιματισμό χώρου.

Πλεονεκτήματα

  • Μεσαίο κόστος
  • Ιδανικοί για υψηλές θερμοκρασίες
  • Τυπική χρήση για τη παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) και θέρμανση χώρου
  • Απόδοση περί τις 700 kWh/m2/χρόνο