Εξοικονόμηση Ενέργειας / Αντλίες Θερμότητας / Συγκριτικό κόστους Θέρμανσης Ε.Μ.Π.

Το Εργαστήριο Ατμοκινητήρων και Λεβήτων του ΕΜΠ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του ΕΚΕΤΑ πραγματοποίησε τεχνο-οικονομικούς υπολογισμούς σχετικά με κάποιες από τις διαθέσιμες τεχνολογίες θέρμανσης που χρησιμοποιούνται στην Ελληνική αγορά.

Η σύγκριση του συνολικού κόστους της θερμικής ενέργειας των διαφόρων ειδών θερμικού συγκροτήματος με ένα συνήθη λέβητα πετρελαίου παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα. Ως εκ τούτου μπορούμε να διαπιστώσουμε την εξοικονόμηση που προσφέρει η αντλία θερμότητας σε σχέση με το λέβητα πετρελαίου καθώς και με τα υπόλοιπα συστήματα θέρμανσης – Το ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας που προσφέρει η αντλία θερμότητας φτάνει το 60%

 Αντλία θερμότητας ΕΜΠ

Τα αποτελέσματα των υπολογισμών κόστους θερμικής ενέργειας σε €/kWhth καθώς επίσης και σύγκριση κόστους θερμικής ενέργειας σε % με συγκρότημα συνήθη λέβητα – καυστήρα πετρελαίου παρουσιάζονται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα. Στον πίνακα αυτόν παρατίθενται ο συντελεστής συμπεριφοράς (COP) ή ο βαθμός απόδοσης της κάθε τεχνολογίας (ως προς την κατώτερη θερμογόνο ικανότητα) καθώς επίσης και το κόστος αγοράς καυσίμου ή ηλεκτρικής ενέργειας που επιβαρύνει τον καταναλωτή.

ΕΜΠ

Παραδοχές

  • Η χρέωση της ηλεκτρικής ενέργειας έγινε σύμφωνα με το οικιακό τιμολόγιο της ΔΕΗ. Επίσης, θεωρείται ότι η τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μιας ανεξάρτητης κατοικίας είναι περί τις 800 kWhel ανά τετράμηνο. Επομένως, η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας για κάλυψη των θερμικών αναγκών αυτής θα τιμολογείται με κόστος που αντιστοιχεί σε κλίμακα μεγαλύτερη από τις 800 kWhel ανά τετράμηνο.
  • Αντιστοιχεί σε τιμή πώλησης 77€/m3 στοιβαγμένων καυσόξυλων οξιάς μήκους 33 cm και με περιεκτικότητα 20% κ.β. σε υγρασία.
  • Ο υπολογισμός του κόστους ενέργειας φυσικού αερίου (Φ.Α.) έχει υπολογισθεί με αναγωγή στην κατώτερη θερμογόνο ικανότητα (Lower Heating Value, LHV). Το υπολογιζόμενο κόστος προκύπτει για μια κατανάλωση 2000kWhth ανά τετράμηνο (3000kWhth/σεζόν) σε ένα λέβητα συμπύκνωσης με βαθμό απόδοσης (Β.Α.) 0,98. Ο βαθμός απόδοσης υπολογίζεται με βάση την κατώτερη θερμογόνο ικανότητα. Στην περίπτωση λεβήτων συμπύκνωσης, ο βαθμός απόδοσης μπορεί να ξεπεράσει το 100% (σε λέβητες υψηλής απόδοσης ή/και σε συστήματα θέρμανσης νερού με χρήση αντιστάθμισης).
  • Ο υπολογισμός του κόστους ενέργειας Φ.Α. έχει υπολογισθεί με αναγωγή στην LHV. Το υπολογιζόμενο κόστος προκύπτει για μια κατανάλωση 2000kWhth ανά τετράμηνο (3000kWhth/σεζόν) σε ένα συνήθης λέβητα Φ.Α. με Β.Α. 0,87. Ο βαθμός απόδοσης υπολογίζεται με βάση την κατώτερη θερμογόνο ικανότητα.

Μελέτη Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου