Εξοικονόμηση Ενέργειας / Ηλιοθερμικά Συστήματα / Συλλέκτες κενού

Οι ηλιακοί συλλέκτες κενού αποτελούνται από διπλούς γυάλινους σωλήνες μεταξύ των οποίων υπάρχει ένα κενό αέρος. Η εξωτερική σωλήνα είναι φτιαγμένη από βιοπυριτικό γυαλί μεγάλης σκληρότητας και αντοχής, ενώ η εσωτερική σωλήνα είναι βαμμένη με ιδιαίτερα θερμοαπορροφητικό υλικό, χαμηλής αντανάκλασης, με αποτέλεσμα να μετατρέπει πάνω από το 92% της ακτινοβολίας σε θερμική ισχύ. Η συλλεγόμενη θερμότητα μεταφέρεται με τη βοήθεια φύλλων αλουμινίου σε ένα χάλκινο σωλήνα, που περιέχει ένα ανόργανο μη τοξικό πτητικό ρευστό. Το ρευστό αυτό μετατρέπεται σε υπέρθερμο ατμό, ανεβαίνει στη πάνω πλευρά του σωλήνα που είναι τοποθετημένος μέσα στο εναλλάκτη θερμότητας και ζεσταίνει το νερό χρήσης. Το ρευστό μεταφέροντας τη θερμότητα στο νερό συμπυκνώνεται και κατεβαίνει στη κάτω μεριά του αυλού όπου επαναλαμβάνεται η διαδικασία. Οι ηλιακοί συλλέκτες κενού είναι κατάλληλοι για ψυχρά κλίματα με μικρή περίοδο ηλιοφάνειας, για βιομηχανίες καθώς και σε εφαρμογές ηλιακού κλιματισμού.

Πλεονεκτήματα

  • Υψηλή απόδοση 850 kWh/m2/χρόνο
  • Λειτουργία σε ψυχρά κλίματα με μικρή περιόδο ηλιοφάνειας
  • Χρήση για θέρμανση χώρου και ηλιακό κλιματισμό

Μειονεκτήματα

  • Δεν συνίστανται για υψηλές θερμοκρασίες

Ξενοδοχείο στο Καρπενήσι μας εξέθεσε την ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας στα ζεστά νερά χρήσης (ΖΝΧ). Η λύση που προτάθηκε αφορά τη χρήση ηλιοθερμικού συστήματος με ηλιακούς σωλήνες κενού για τη κάλυψη μέρους των αναγκών του σε ζεστό νερό χρήσης. Ακολουθεί ο πίνακας εξοικονόμησης ενέργειας της συγκεκριμένης εγκατάστασης.

syl_kenou