Εξοικονόμηση Ενέργειας / Ψύξη - Θέρμανση / Σύστημα αντιστάθμισης

Σύστημα αντιστάθμισης εξωτερικής θερμοκρασίας

23648389_lΗ αντιστάθμιση είναι ένα αυτόματο σύστημα, το οποίο μέσω ενός ελεγκτή παρακολουθεί συνεχώς τις καιρικές συνθήκες, καθώς και τη θερμοκρασία του νερού του λέβητα και προγραμματίζει την λειτουργία της θέρμανσης κατα τη διάρκεια της ημέρας, ρυθμίζοντας κατάλληλα τη θερμοκρασία προσαγωγής του νερού.

Η μονάδα αντιστάθμισης αποτελείται τουλάχιστον από τα εξής τμήματα:

  • Αισθητήριο θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εξωτερικού χώρου)
  • Αισθητήριο θερμοκρασίας νερού προσαγωγής
  • Βάνα ανάμιξης, ρυθμιστής παροχής καυσίμου ή άλλο σύστημα ρύθμισης της θερμοκρασίας νερού προσαγωγής
  • Αναλογικός ή ψηφιακός ελεγκτής αντιστάθμισης όπου συνδέονται τα παραπάνω.

Η εγκατάσταση ενός συστήματος αντιστάθμισης εξωτερικής θερμοκρασίας μπορεί να αποφέρει εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι και 30%.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 25 – 30 (%)