ΑΠΕ / Φωτοβολταϊκά / Υποστήριξη

Ένας φωτοβολταϊκός σταθμός είναι μια παραγωγική μονάδα η οποία κατασκευάστηκε με την προοπτική να λέιτουργεί με ασφάλεια, με την βέλτιστη δυναμικότητα παραγωγής, για τουλάχιστον 20 χρόνια και να ανταπεξέρχεται στην πάροδο των ετών στις ιδιαιτερότητες των καιρικών συνθηκών. Σε διαφορετική περίπτωση η επένδυση χάνει μέρος της αξίας της, που σε αρκετές περιπτώσεις υπερβαίνει το 50%, με αποτέλεσμα να μειώνεται σε επικίνδυνο βαθμό η βιωσιμότητα της. Αυτό απαιτεί ο φοτωβολταϊκός σταθμός να διατηρείται πάντα σε υψηλό επίπεδο λειτουργικότητας και παραγωγικότητας.

Για να επιτύχουμε το παραπάνω απαιτούνται:

 • Συνεχής επιτήρηση / παρακολούθηση του σταθμού για τον άμεσο εντοπισμό δυσλειτουργιών και τη διασφάλιση της λειτουργικότητας του σταθμού.
 • Άμεση αποκατάσταση των βλαβών για τη μείωση της απώλειας εσόδων.
 • Συντήρηση του εξοπλισμού για την αποφυγή βλαβών αλλά και την επιμήκυνση του χρόνου ζωής του και της διατήρησης / αύξησης της απόδοσής του.
 • Άμεση διάθεση ανταλλακτικών και εξοπλισμού.
 • Πρόβλεψη των πιθανών προβλημάτων με σκοπό την έγκαιρη αποκατάσταση τους (πρίν την εμφάνιση της βλάβης)
 • Διατήρηση του εξοπλισμού καθαρού για την αύξηση της απόδοσής του.
 • Διατήρηση του περιβάλλοντος χώρου καθαρού για την αποφυγή πυργαγιών.

 

Η ENERGOPLAN διαθέτοντας:

 • Μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη, σχεδίαση, κατασκευή και συντήρηση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας υψηλής προστιθέμενης αξίας
 • Έμπειρο και τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό
 • Σύγχρονο Εξοπλισμό
 • Άρτια καταρτισμένους συνεργάτες

Έχει την δυνατότητα να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες συντήρησης φωτοβολταϊκών σταθμών.

 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παρακολούθηση σταθμού / ενημέρωση