Συμβ. Υπηρεσίες / Ανάπτυξη Έργων

Η ENERGOPLAN δεσμεύεται να αναπτύσσει ένα εκτενές εύρος αξιόπιστων λύσεων για να αιχμαλωτίσει την ενέργεια της γης, του ανέμου, του ήλιου και του νερού. Κατανοώντας πως οι τομείς της εξοικονόμησης ενέργειας και των ΑΠΕ αποτελούν καθοριστική παράμετρο στη διαμόρφωση της στρατηγικής του 21ου αιώνα και εφαλτήριο για τη πράσινη ανάπτυξη, εφαρμόζουμε τεχνολογία αιχμής με στόχο να ανταποκρινόμαστε στις ολοένα διευρυνόμενες ανάγκες.

  • Οι υπηρεσίες μας εστιάζουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και τη μείωση των κατασκευαστικών εξόδων
  • Οι λύσεις μας προσφέρουν τη δυνατότητα άμεσης απόσβεσης και κερδοφορίας, με σταθερές χρηματορροές της επενδυσής σας
  • Τα πιστοποιημένα προïόντα που παράγουμε και εμπορευόμαστε ενσωματώνονται με ασφάλεια και σιγουριά σε όλες τις επενδύσεις

Η δύναμή μας

  • Το δυναμικό portfolio προïόντων και υπηρεσιών
  • Οι ολοκληρωμένες λύσεις ανάπτυξης έργων
  • Η παρουσία σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό
  • Η έμπειρη ομάδα στελεχών που διασφαλίζει υψηλό επίπεδο υπηρεσιών
  • Η συνεχής επένδυση στην έρευνα & ανάπτυξη, σε συνεργασία με ευρωπαïκές πανεπιστημιακές ομάδες

Σημαντικό κομμάτι της εταιρείας αποτελεί η Διεύθυνση Τεχνικών  Έργων και η Διεύθυνση Ανάπτυξης. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων είναι υπεύθυνη για την εκπόνηση και την επίβλεψη μελετών καθώς και για την εκτέλεση των έργων. Η Διεύθυνση Ανάπτυξης μεριμνά για την οριοθέτηση και την εφαρμογή των στρατηγικών στόχων της εταιρείας, τη διερεύνηση νέων επιχειρηματικών διεξόδων, ενώ συμμετέχει και σε προγράμματα καινοτομίας.