Εξοικονόμηση Ενέργειας / Αντλίες Θερμότητας

 
Τι είναι η Αντλία Θερμότητας
 
Οι αντλίες θερμότητας είναι μηχανήματα τα οποία «αντλούν» θερμότητα από μια δεξαμενή θερμότητας (αέρας περιβάλλοντος, δεξαμενή νερού, υπόγεια νερά, λίμνη κλπ) προς ένα χώρο, μέσω ενός κύκλου εξάτμισης και συμπύκνωσης ενός εργαζόμενου μέσου (ψυκτικό μέσο-φιλικό προς το περιβάλλον χωρίς CFC σύμφωνα με Ε.Ε.), με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. 
 
Τα βασικά μέρη μίας αντλίας θερμότητας είναι:
 
• Ο συμπιεστής
• Ο συμπυκνωτής
• Η βαλβίδα εκτόνωσης
• Ο εξατμιστής
 
Ο κύκλος της αντλίας θερμότητας ξεκινάει με την απορρόφηση θερμότητας από το περιβάλλον (έστω 7οC) και την εξάτμιση του ψυκτικού. Το ψυκτικό μέσο στην αέρια κατάσταση πλέον, συμπιέζεται στον συμπιεστή και θερμαίνεται. Στη συνέχεια περνάει από τον συμπυκνωτή όπου μειώνεται η θερμοκρασία του και μετατρέπεται σε υγρό και τέλος μέσω της βαλβίδας εκτόνωσης μειώνεται η πίεσή του και η θερμοκρασία του για να περάσει πάλι από τον εξατμιστή.
 
Ο βαθμός απόδοσης (COP) των αντλιών θερμότητας στις μέρες μας έχει ξεπεράσει το 4 (COP>4) κάτι που σημαίνει ότι για κάθε 4 kW που χρειαζόμαστε για θέρμανση, τα 3 kW τα παίρνουμε από το περιβάλλον και θα καταναλώσουμε μόνο 1kW για ρεύμα.
Σχετικά με την κάλυψη της Θέρμανσης αλλά και του Ζεστού Νερού Χρήσης για τους κτιριακούς  χώρους, η ENERGOPLAN προτείνει  ολοκληρωμένες λύσεις με αντλίες θερμότητας και ηλιακή υποβοήθηση με στόχο την μείωση των εξόδων θέρμανσης ψύξης και ζεστού νερού χρήσης.
 
Ο ήλιος είναι ο φυσικός μας προμηθευτής θερμότητας. Κάνοντας χρήση της φυσικής θερμότητας από τον αέρα και τον ήλιο, εκμεταλλεύομαστε μια δωρεάν και αστείρευτη πηγή θερμότητας. 
 
Τα συστήματα με αντλίες θερμότητας που σχεδιάζει και εγκαθιστά η ENERGOPLAN αποτελούν λύσεις που εκμεταλλεύονται τη θερμότητα του περιβάλλοντος για την εγκατάστασή σας με τη μέγιστη απόδοση. Συνδυαζόμενο δε με μια ηλιακή εγκατάσταση αποτελεί ένα ιδανικό σύστημα «ηλιακής θέρμανσης». Όταν ενσωματώνεται στο πλήρες σύστημα θέρμανσης σας παρέχει ένα σύστημα θέρμανσης με τα υψηλότερα επίπεδα άνεσης στη θέρμανση και το ζεστό νερό χρήσης, ευέλικτο και εκσυγχρονισμένο και το οποίο θα μειώσει στο ελάχιστο τα έξοδα θέρμανσης.
 
Οι αντλίες θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών  που σας προσφέρει η ENERGOPLAN αποτελούν την καλύτερη και πιο αξιόπιστη επιλογή της αγοράς. 
 
• Προορίζονται για ψύξη – θέρμανση και παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης, θερμοκρασίας 550C (rotary) ή 650C (scroll)
• Συνεργάζονται χωρίς μετατροπές με κοινά σώματα για θέρμανση ή και ψύξη με ενδοδαπέδια θέρμανση ή fan coils. 
 
Ως γνήσιες αντλίες θερμότητας έχουν ενσωματωμένο εναλλάκτη αέρος-νερού (monoblocks). Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουν:
• Καλύτερη απόδοση. Σχεδιασμένες εξ’ αρχής, πρωτίστως για θέρμανση αντί ψύξης (κλιματιστικά)
• Ευκολότερη εγκατάσταση. Δεν απαιτούν ιδιαίτερες συνθήκες και προσαρμόζονται σε οποιοδήποτε χώρο
• Λιγότερη όχληση. Δεν δεσμεύουν εσωτερικό χώρο
 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ENERGOPLAN
1. Ο καλύτερος συμπιεστής παγκοσμίως, Copeland Αμερικής (scroll)
2. Κορυφαία βαλβίδα εκτόνωσης EMERSON Αμερικής – ALCO Γερμανίας
3. Εναλλάκτης υψηλής απόδοσης που δε φράζει (tube in shell), Wolverine Αμερικής
4. Εύχρηστο χειριστήριο τοποθετούμενο μέσα στο χώρο για ευκολία και ενημέρωση
5. Ανοξείδωτο περίβλημα για απεριόριστη αντοχή (κατ’ επιλογή)
6. Οικολογικό ψυκτικό υγρό (R407C) που δεν καταστρέφει το περιβάλλον
7. Υψηλή μόνωση για μείωση των απωλειών θερμότητας και θορύβου
8. Θέρμανση και ψύξη σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα με compact μηχανήματα.
9. Εκμετάλλευση της έμμεσης ηλιακής ενέργειας (θερμότητα του αέρα) μέσω αντλίας θερμότητας.
10. Δυνατότητα εκμετάλλευσης της άμεσης ηλιακής ενέργειας μέσω ηλιακών συλλεκτών, υβριδικού boiler & έξυπνου ελεγκτή.
11. Δεν χρειάζεται δοχείο αδρανείας.
12. Boiler υγιεινού νερού.
13. Compact μηχανήματα που δεν χρειάζονται καμινάδες και χώρο λεβητοστασίου.