Συστ. Φωτισμού & Διαχείρισης / Συστήματα Διαχείρισης / BEMS (Building Energy Management System) – Ενεργειακή Διαχείριση

29195092_lΗ χρήση διατάξεων αυτομάτου ελέγχου επιφέρει σημαντική μείωση στην καταναλισκόμενη ενέργεια ανά τελική χρήση. Οι διατάξεις αυτομάτου ελέγχου μπορεί να είναι σε τοπικό επίπεδο ή σε κεντρικό. Οι τοπικές διατάξεις ελέγχου, έχουν την δυνατότητα ελέγχου και ρύθμισης λειτουργίας ενός μεμονωμένου συστήματος όπως μιας αντλίας (μέσω ρυθμιστών στροφών (inverter) για ρύθμιση των στροφών λειτουργίας στα μερικά φορτία), ενός σώματος καλοριφέρ (μέσω θερμοστατικής βάνας) ή του δικτύου διανομής (μέσω θερμοστάτη αντιστάθμισης για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του μέσου μεταφοράς) ή ενός φωτιστικού (με τοπικό αισθητήρα παρουσίας) κ.τ.λ.

Οι κεντρικές διατάξεις αυτομάτου ελέγχου (Σύστημα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων – Building Energy Management Systems – BEMS), εφαρμόζονται για τον ολοκληρωτικό ενεργειακό έλεγχο μιας κτιριακής εγκατάστασης.

Η αποδοτική και έξυπνη διαχείριση της ενέργειας και των υπόλοιπων αναγκών ενός κτιρίου μπορεί να έχει σημαντικά οφέλη. Το σύστημα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων (BEMS) είναι μια εξελιγμένη μέθοδος για τη παρακολούθηση και τον έλεγχο των ενεργειακών αναγκών ενός κτιρίου. Εκτός από τη διαχείριση της ενέργειας το σύστημα μπορεί να παρακολουθεί και άλλες παραμέτρους που σχετίζονται με το κτίριο. Τέτοια παραδείγματα είναι η θέρμανση, η ψύξη, ο αερισμός, ο κλιματισμός, ο φωτισμός κλπ.    

Σε περίπτωση που η εγκατάσταση θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού, ζεστού νερού χρήσης, φωτισμού κ.ά. διαθέτει κάποια διάταξη αυτομάτου ελέγχου και ρύθμισης λειτουργίας (κεντρική ή τοπική), τότε η ενέργεια για την κάλυψη των απαιτούμενων φορτίων ανά τελική χρήση μειώνεται και αυτή η μείωση πρέπει να προσδιορίζεται στους υπολογισμούς. Αντίθετα, όταν δεν υπάρχει καμία διάταξη αυτομάτου ελέγχου, η ενέργεια για την κάλυψη των απαιτούμενων φορτίων αυξάνεται. Ως εκ τούτου η χρήση του BEMS στη βιομηχανία και στα ξενοδοχεία δύναται να επιφέρει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.