ΑΠΕ / Φωτοβολταϊκά / Εγκαταστάσεις Επίγειες

7167785_lΗ τεχνολογία σήμερα αξιοποιεί με διάφορες μεθόδους την ηλιακή ενέργεια, μία εκ των οποίων εφαρμόζεται με τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Πρόκειται για συστήματα που μετατρέπουν την ενέργεια της ηλιακής ακτινοβολίας σε ηλεκτρική ενέργεια. Η ηλιακή ενέργεια η οποία προσπίπτει σε μια επιφάνεια, εξαρτάται άμεσα από τη γεωγραφική της θέση και τον προσανατολισμό της επιφάνειας. Η Ελλάδα διαθέτει απο τις ευνοϊκότερες συνθήκες για ανάπτυξη και εφαρμογή των φωτοβολταϊκών συστημάτων, λόγω της ιδιαίτερα υψηλής ηλιακής ακτινοβολίας (radiation).

Βασικό πλεονέκτημα των φωτοβολταϊκών είναι η δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο σημείο εγκατάστασής τους, χωρίς επιπτώσεις στο περιβάλλον και με μηδαμινό κόστος λειτουργίας. Η ενέργεια που παράγεται ή μέρος αυτής μπορεί μέσω κατάλληλης διασύνδεσης να διοχετεύεται στο ηλεκτρικό δίκτυο, για να μεταφερθεί και να καταναλωθεί αλλού ή να καταναλώνεται εξολοκλήρου στο σημείο εγκατάστασης. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα είναι ότι η μέγιστη ισχύς της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά συστήματα αποδίδεται κατά τη διάρκεια της ημέρας, όταν δηλαδή παρουσιάζεται και η μέγιστη ζήτηση από το δίκτυο διανομής.

Η ENERGOPLAN με εμπειρία σχεδιασμού και υλοποίησης έργων άνω των 20 MW αναλαμβάνει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών «με το κλειδί στο χέρι» (Turn Key Solutions). Διαθέτοντας αυστηρές δομές και άρτια εκπαιδευμένο ανθρώπινο και επιστημονικό δυναμικό προσφέρει εγγυημένες λύσεις στους παρακάτω τομείς:

  • Εξασφάλιση καθώς και αναλυτική μελέτη του χώρου
  • Καταγραφή όλων των παραμέτρων για τη σύνταξη των τεχνικών αναφορών
  • Περιβαλλοντική και ενεργειακή αδειοδότηση του έργου
  • Υλοποίηση, εκτέλεση και διασύνδεση του Φ/Β σταθμού στο τοπικό δίκτυο

Με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας παρέχουμε λύσεις για τη σωστή εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών με στόχο τη μεγιστοποίηση παραγωγής και απόδοσης καθώς και της περαιτέρω κερδοφορίας. Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, το πεπειραμένο επιστημονικό προσωπικό είναι σε θέση να καταγράφει και να προτείνει τις βέλτιστες λύσεις και αποφάσεις με αποκλειστικό σκοπό την μεγιστοποίηση της παραγωγής και της εύρυθμης λειτουργίας του Φ/Β σταθμού.