Εξοικονόμηση Ενέργειας / Επεμβάσεις στο Κτίριο

Οι επεμβάσεις ενεργειακής ανάπλασης του κτιριακού κελύφους είναι καθοριστικές για το σύνολο της ενεργειακής συμπεριφοράς ενός κτιρίου. Η ENERGOPLAN πράττει με γνώμονα την άνεση του χρήστη στο εσωτερικό κτιριακό περιβάλλον, την μείωση των κτιριακών ενεργειακών αναγκών και την προστασία μιας κατασκευής από τις φυσικές και χημικές επιδράσεις του περιβάλλοντος. 

Κουφώματα – Υαλοπίνακες

18261185_lΗ επικοινωνία με το εξωτερικό περιβάλλον ενός κτιρίου επιτυγχάνεται με τα εξωτερικά κουφώματα, ενώ παράλληλα αυτά λειτουργούν ως ρυθμιστές των εσωτερικών συνθηκών, όπως η θερμοκρασία, η υγρασία, ο αερισμός και ο φωτισμός. Η αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων με θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση ενέργειας στα νοικοκυριά έως και 10%, ενώ με την εφαρμογή συνδυαστικών θερμομονωτικών παρεμβάσεων στα κτίρια, όπως η θερμομόνωση δώματος, στέγης και εξωτερικών τοίχων, καθώς και η ενεργειακή αναβάθμιση των συστημάτων (θέρμανσης, κλιματισμού, φωτισμού κτλ.) η εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να φτάσει στο 50%.

Το κύριο κατασκευαστικό στοιχείο του κουφώματος, είναι ο υαλοπίνακας. Οι εξελίξεις στον κλάδο των υλικών σήμερα δίνουν τη δυνατότητα για χρήση ειδικών υαλοπινάκων με μειωμένες κατά 66% τις θερμικές απώλειες έναντι των συμβατικών υαλοπινάκων που χρησιμοποιούνται σήμερα.

Ανακλαστικοί υαλοπίνακες

 • Ανακλαστικότητα: 50‐70%
 • Ελαφρά μείωση φωτισμού
 • Ελαφρά χρωματική μεταβολή
 • Αποδοτικά κατά την περίοδο κλιματισμού
 • Μειωμένη ηλιακή πρόσοδος το χειμώνα

Απορροφητικοί υαλοπίνακες

 • Μείωση φωτισμού & χρωματική μεταβολή
 • Απορρόφηση, αύξηση θερμοκρασίας κρυστάλλου‐εκπομπή θερμότητας
 • Απαραίτητη προστασία από υπερθέρμανση & θραύση
 • Πρόβλημα υπερθέρμανσης το καλοκαίρι – ανάγκη σκίασης

Υαλοπίνακες χαμηλής εκπεμψιμότητας (Lowe)

 • Σχετικά αδιαφανή στη θερμική ακτινοβολία μεγάλου μήκους κύματος

Υαλοπίνακες σκεδασμού/διάχυσης

 • Χάραξη ασυνεχειών ή πρισματικοί κρύσταλλοι για τη διάχυση του φωτός
 • Εφαρμογή κυρίως σε συστήματα φωτισμού και σε φεγγίτες

Μόνωση

36437753_lΠλέον θεωρείται αυτονόητη η εφαρμογή μονώσεων στα κτήρια και πιο συγκεκριμένα η εφαρμογή της υγρομόνωσης, της θερμομόνωσης και της ηχομόνωσης.

Συγκεκριμένα, η υγρομόνωση, η οποία  αποτρέπει την είσοδο υγρασίας στις κατασκευές, είναι σαφώς επιβεβλημένη. Από τα θεμέλια έως την ταράτσα και τη στέγη είναι λοιπόν απαραίτητο να μονώνουμε την κατασκευή ακολουθώντας κάποιον από τους πολλούς τρόπους υγρομόνωσης.

Εκτός από την υγρομόνωση, απαραίτητη στις κατασκευές είναι και η προστασία από τις εξωτερικές αλλαγές τις θερμοκρασίας και η διατήρηση της εσωτερικής θερμοκρασίας των χώρων, χωρίς απότομες μεταβολές (ισοκατανομή θερμότητας στο χώρο). Η θερμομόνωση είναι η λύση στην προαναφερθείσα πρόκληση και εφαρμόζεται με διάφορες μεθόδους και ανάλογο κόστος. Αν συγκρίνουμε το κόστος εφαρμογής με τα οφέλη που προσφέρει η θερμομόνωση, σίγουρα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι συμφέρει να δαπανήσει κανείς κάποια χρήματα για να θωρακίσει θερμικά το κτιριό του.

Ο ρόλος της θερμομόνωσης:

 1. Μείωση θερμικών απωλειών αγωγιμότητας το χειμώνα
 2. Μείωση θερμικού κέρδους με αγωγιμότητα το καλοκαίρι
 3. Καθορισμός της ωφέλιμης θερμικής μάζας του κτιριακού κελύφους – θερμικής αδράνειας χώρου
 4. Βελτίωση ποιότητας αέρα με την αποφυγή συμπυκνωμάτων – σχηματισμό μούχλας

Όσον αφορά την ηχομόνωση των κτηρίων, μπορούμε να καταλάβουμε όλοι την σημασία της για την ορθή και ομαλή διαβίωση των ανθρώπων. Συνήθως η ηχομόνωση γίνεται με χρήση υαλοβάμβακα ή πετροβάμβακα για τις τοιχοποιίες και με εξηλασμένη πολυστερίνη αν αναφερόμαστε σε δάπεδα. Χρησιμοποιώντας έτσι διαφορετικά υλικά και διατάξεις μειώνεται η ένταση του ήχου που φτάνει στον δέκτη εντός του κτηρίου. 

Φυτεμένο δώμα

 

Το φυτεμένο δώμα αποτελεί ένα χώρο πρασίνου απάνω στην οροφή ενός κτιρίου. 

Τα οφέλη από το φυτεμένο δώμα ποικίλλουν:

Προφύλαξη μόνωσης

Η κάλυψη της μόνωσης με χώμα αντί τσιμεντόπλακων ή αντιστοίχων υλικών, την προφυλάσσει περισσότερο από τις ακραίες θερμοκρασίες και θερμοκρασιακές διακυμάνσεις. Αυτό συμβαίνει επειδή το χώμα έχει πολύ μικρότερη θερμοαγωγιμότητα και θερμοχωρητικότητα από το τσιμέντο.

Θερμομόνωση

Το κτίριο δροσίζεται το καλοκαίρι και διατηρεί περισσότερο την εσωτερική θερμοκρασία το χειμώνα.

Ηχομόνωση

O ανακλώμενος ήχος στην επιφάνεια του ταρατσόκηπου απορροφάται από τη μαλακή επιφάνεια των φυτών.

Οικονομία

Μόνωση: παρατείνεται ο χρόνος ζωής της ως και 70%.

Κατανάλωση καυσίμων: μείωση για τη θέρμανση το χειμώνα και το δροσισμό το καλοκαίρι