Ένα σύστημα βεβιασμένης κυκλοφορίας , όπου μπορούμε να τοποθετήσουμε το boiler εσωτερικά του κτιρίου (λεβητοστάσιο κλπ) , αποτελείται από τα εξής:

  • Ηλιακά πλαίσια και βάσεις στήριξης.
  • Δοχείο τριπλής ενέργειας (boiler – υπάρχει ήδη στην συγκεκριμένη εγκατάσταση).
  • Solar kit (για την κυκλοφορία του νερού).

Ένα τέτοιο σύστημα με δοχείο τριπλής ενέργειας μας δίνει ζεστά νερά από τον ήλιο και σε περιπτώσεις που δεν έχουμε ηλιοφάνεια υπάρχει σύνδεση με τον υφιστάμενο λέβητα ή την αντλία θερμότητας.