ΑΠΕ / Αιολικά / Υποστήριξη

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης παρέχουμε ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη και συντήρηση του έργου με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης και τη μέγιστη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Μέσω συστημάτων monitoring παρέχουμε 24ωρη παρακολούθηση της εγκατάστασης καθώς και της παραγωγής με σκοπό τη γρήγορη αντιμετώπιση πιθανών δυσλειτουργιών και την αύξηση του ποσοστού της παραγωγικότητας.