Εξοικονόμηση Ενέργειας / Αυτονομία

Το αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα είναι το σύστημα που παράγει ηλεκτρική ενέργεια χωρίς να συνδέεται με το δίκτυο και ταυτόχρονα μειώνει τις καταναλώσεις του κτιρίου.
 
Η παραγόμενη ενέργεια χρησιμοποιείται με την απευθείας τροφοδοσία των καταναλώσεων και η περίσσεια αποθηκεύεται σε μπαταρίες ώστε να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας ή της συννεφιάς.
 
Αποτελείται από:
· Tις φωτοβολταϊκές γεννήτριες
· Tον ηλιακό φορτιστή που ρυθμίζει την τάση του ρεύματος που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά πλαίσια και φορτίζει τις μπαταρίες
· Τις μπαταρίες που αποτελούν την ενεργειακή μονάδα αποθήκευσης του συστήματος
· Τους αντιστροφείς (inverters) που μετατρέπουν το συνεχές ρεύμα σε εναλλασσόμενο ρεύμα για τις ενεργειακές ανάγκες της οικίας
 
Η ENERGOPLAN έχοντας ως στόχο να προσφέρει ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις αναλαμβάνει την κατασκευή αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων συνδυάζοντας την ασφάλεια και την καινοτομία για μέγιστη απόδοση προς όφελος πάντα των καταναλωτών.
 
Η εταιρεία μας με το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της και την πολυετή εμπειρία σε αυτόνομα και διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι σε θέση να προσφέρει οικονομικές και αποδοτικές λύσεις για όλες τις ανάγκες.
 
Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούμε είναι πάντοτε γνωστών ευρωπαϊκών οίκων παρέχοντας έτσι ποιότητα, αξιοπιστία και εγγύηση. 
 
 
Ενδεικτικά, παρουσιάζουμε κάποια έτοιμα πακέτα ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε σπιτιού :
 
Πακέτο 1: Θερινή κατοικία
 
 
– Πακέτο 2 : Οικία με καλοκαιρινή και χειμερινή χρήση
 
 
Πακέτο 3 : Μόνιμη κατοικία
 
 
Οι ανάγκες κάθε πελάτη θα λαμβάνονται υπόψη και γίνεται εξατομικευμένη μελέτη για τη βέλτιστη λύση ανάλογα με τις ανάγκες.
 
Η διαστασιολόγηση του συστήματος λαμβάνει υπόψη πολλούς παράγοντες όπως:
– Η χρήση του σπιτιού (θερινή οικία, μόνιμη κλπ)
– Οι ηλεκτρικές συσκευές που λειτουργούν
– Πότε λειτουργούν και για πόση ώρα
– Πόσες ημέρες αυτονομίας χρειαζόμαστε