Εξοικονόμηση Ενέργειας / Ψύξη - Θέρμανση / Συστήματα Κλιματισμού VRV

Αντικατάσταση παλιού συστήματος θέρμανσης / ψύξης με σύστημα κλιματισμού VRV/VRF

Τα συστήματα κλιματισμού VRV – VRF είναι συστήματα κλιματισμού μεταβλητού όγκου ψυκτικού μέσου freon για θέρμανση και ψύξη χώρων.

Μια εγκατάσταση θέρμανσης – ψύξης χώρων με  VRV – VRF αποτελείται από:

  • αντλία θερμότητας με συμπιεστή τεχνολογίας inverter
  • εσωτερικές μονάδες χώρων
  • δίκτυο σωληνώσεων χαλκού για την κυκλοφορία του ψυκτικού μέσου
  • δίκτυο απορροής των συμπυκνωμάτων των εσωτερικών μηχανημάτων

VRV

Το σύστημα κλιματισμού VRV εξοικονομεί ενέργεια με πολλούς τρόπους καθώς επιτυγχάνει:

  • Μείωση της ενέργειας που απαιτείται για τη μεταφορά θερμότητας
  • Αποφυγή της ψύξης ή θέρμανσης που πλεονάζει
  • Προηγμένο σύστημα ελέγχου και υψηλό βαθμό απόδοσης, ιδιαίτερα σε λειτουργία μερικό φορτίο
  • Ανανέωση αέρα με ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας και υγιεινότερος κλιματισμός, λόγω της δυνατότητας ρύθμισης της θερμοκρασίας του χώρου και της σχετικής υγρασίας στον αέρα
  • Κεντρικό έλεγχο και ενεργειακή διαχείριση κλιματιστικής εγκατάστασης

Υπολογίζεται ότι για λειτουργία του συστήματος στο 50% του φορτίου, επιτυγχάνεται με το σύστημα VRV – VRF εξοικονόμηση ενέργειας της τάξεως του 40 % περίπου έναντι ενός συμβατικού συστήματος.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 30 – 40 (%)