ΑΠΕ / Φωτοβολταϊκά / Επαγγελματικές – Οικιακές Στέγες

 PVΤα τελευταία χρόνια, εκδηλώνεται έντονο ενδιαφέρον για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτίρια, με σκοπό την εκμετάλλευση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια τοποθετούνται σε επιφάνειες του κτιρίου ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση πρόσπτωση της ηλιακής ακτινοβολίας. Ταυτόχρονα όμως μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως δομικά στοιχεία στην κάλυψη εξωτερικών επιφανειών του κτιρίου. Υπάρχει δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών πλαισίων σε στέγες, οροφές, προσόψεις κτιρίων, σκίαστρα κλπ, αλλά και σε κατασκευές του ευρύτερου οικιστικού περιβάλλοντος, όπως στέγαστρα, υπαίθριους χώρους στάθμευσης κλπ.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο σωστός προσανατολισμός και η κατάλληλη κλίση των φωτοβολταϊκών πλαισίων σε σχέση με την ηλιακή ακτινοβολία, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη εκμετάλλευσή της και κατ’ επέκταση η μέγιστη δυνατή ενεργειακή απόδοση. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, να μη δημιουργούνται σκιασμοί στην επιφάνεια των φωτοβολταϊκών από παρακείμενα κτίρια ή άλλες κατασκευές, κυρίως τις ώρες υψηλής ακτινοβολίας. Στην περίπτωση χρήσης των φωτοβολταϊκών πλαισίων ως δομικά στοιχεία του κτιρίου, η τοποθέτησή τους δεσμεύεται από τις δεδομένες επιφάνειες του κτιρίου και δεν επιτυγχάνεται πάντα η βέλτιστη εκμετάλλευση της ηλιακής ακτινοβολίας. Ωστόσο το συνολικό όφελος από τη χρήση τους τα καθιστά μια συμφέρουσα επένδυση.

24149080_l

 

Η ENERGOPLAN παρέχοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία για το σχεδιασμό μίας αξιόπιστης επένδυσης δίνει τη δυνατότητα μετατροπής και εκμετάλλευσης της επαγγελματικής στέγης σε χώρο εξοικονόμησης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με σεβασμό στο περιβάλλον.

Κάθε επαγγελματίας – ιδιώτης έχει πλέον τη δυνατότητα να επενδύσει στην παραγωγή καθαρής μορφής ενέργειας εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό  κερδοφορία και παράλληλα εξοικονόμηση ρύπων, οι οποίοι σήμερα έχουν ιδιαίτερα υψηλό κόστος κυρίως για επαγγελματικά κτίρια, γεγονός που γίνεται καθημερινώς ολοένα και ποιό αισθητό.