Συμβ. Υπηρεσίες / Συμβ. Υπηρεσίες

 

Η ENERGOPLAN έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει την προσπάθεια των κοινωνικών εταίρων, που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό οικονομικό χώρο, για ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητάς τους. Για την εξυπηρέτηση αυτού του στόχου η εταιρεία εκπονεί μελέτες/έρευνες και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε φυσικά και νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

 
Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της, η εταιρεία έχει επενδύσει συστηματικά στην απόκτηση τεχνογνωσίας και απαραίτητων εργαλείων ανάλυσης και σχεδιασμού, που της επιτρέπουν σήμερα να χαρακτηρίζεται από τους πελάτες της ως ένας ουσιαστικός, αξιόπιστος και αποτελεσματικός συνεργάτης.
 
Η εταιρεία διαθέτει συμβούλους, με υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων, οι οποίοι μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν λύσεις, μεταφέροντας και συνδυάζοντας εμπειρίες από διαφορετικούς χώρους επιχειρηματικών δομών και οργανισμών. Ταυτόχρονα, τα στελέχη της λειτουργούν ως φορείς νέων ιδεών, συνδέοντας ιδανικά το παλιό με το καινούργιο και συνδυάζοντας την ικανότητα της έγκαιρης και αποτελεσματικής υλοποίησης αποφάσεων, προσφέροντας προστιθέμενη αξία στους πελάτες της εταιρείας και χτίζοντας μια αποτελεσματική συνεργασία μαζί τους.
 
Η σημερινή θέση της εταιρείας της επιτρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις στον κλάδο την επόμενη δεκαετία, διατηρώντας τόσο τα τοπικά όσο και τα εθνικά και διεθνή χαρακτηριστικά της, με ανάπτυξη σημαντικών εργαλείων και στην περιοχή της συνδυασμένης προσφοράς συμβουλευτικών υπηρεσιών με υποστήριξη νέων τεχνολογιών.