Συμβ. Υπηρεσίες / Χρηματοδότηση Έργων

26888699_lΤην τελευταία πενταετία οι εξελίξεις στον παγκόσμιο ιστό των αγορών οδήγησαν την χώρα μας εκτός Αγορών και μαζί όλες τις επενδυτικές προσπάθειες εντός των συνόρων της, με αποτέλεσμα βιώσιμες επενδύσεις με πολύ καλές αποδόσεις να παραμένουν σε αναμονή, εξαιτίας έλλειψης ρευστότητας. Το κλίμα ωστόσο την τελευταία διετία και κυρίως από την αρχή του 2013 έχει αντιστραφεί και η Ελλάδα αποτελεί υπό προϋποθέσεις στόχο αρκετών πλέον Διεθνών Οίκων Επενδύσεων αλλά και ιδιωτών επενδυτών καθιστώντας τη χώρα εύφορο έδαφος για επενδύσεις σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας, ένας εκ των οποίων είναι και η Ενέργεια. Στην αλλαγή αυτή του κλίματος η ENERGOPLAN δήλωσε παρών και με τις κατάλληλες συνεργασίες έδωσε και συνεχίζει να δίνει λύσεις χρηματοδότησης , και να προάγει τις συνέργειες με απόλυτο στόχο την υλοποίηση βιώσιμων έργων (project) σε τομείς όπως η Ενέργεια, η Υγεία κ.λ.π.

Η ENERGOPLAN σε συνεργασία με κορυφαίους επενδυτικούς οίκους της Παγκόσμιας Χρηματοπιστωτικής αγοράς αλλά και Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση μεγάλων έργων στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε συνεργασία με μεγάλους ευρωπαϊκούς χρηματοπιστωτικούς οίκους και ιδρύματα αλλά και μεγάλους ιδιωτικούς φορείς.

Στο Project Finance, η χρηματοδότηση του έργου έχει ως κύρια ή/και αποκλειστική πηγή αποπληρωμής των δανειακών υποχρεώσεων τα προσδοκώμενα έσοδα και εξασφαλίζεται με τα στοιχεία του ενεργητικού του Έργου (χρηματοδότηση χωρίς ή με περιορισμένη αναγωγή στους φορείς της επένδυσης limited or non recourse financing).