ΑΠΕ

 

Η ENERGOPLAN κατανοώντας πως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν καθοριστική παράμετρο στη διαμόρφωση της στρατηγικής του 21ου αιώνα και εφαλτήριο για την «πράσινη» ανάπτυξη, εφαρμόζει τεχνολογία αιχμής με στόχο να ανταποκρινόμαστε στις ολοένα διευρυνόμενες ανάγκες.