Εξοικονόμηση Ενέργειας

17982141_lΗ εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί έναν από τους βασικότερους πυλώνες της ενεργειακής πολιτικής κάθε χώρας. Η αξιοποίηση της προσφέρει σημαντικά οφέλη αφού, εκτός από το γεγονός ότι βοηθά στην απεξάρτηση από την ακριβή εισαγόμενη ενέργεια, ενδυναμώνει τις προσπάθειες για επίτευξη του στόχου της αύξησης της ασφάλειας του εφοδιασμού, ενώ ταυτόχρονα μειώνει τις εκπομπές των αερίων θερμοκηπίου προς το περιβάλλον.

Σήμερα απαιτείται πολύ μεγάλη ποσότητα ενέργειας για τη θέρμανση, το φωτισμό, το ζεστό νερό χρήσης (ΖΝΧ) κλπ. Για την απρόσκοπτη όμως εξασφάλιση αυτής της ενέργειας γίνεται εξαιρετικά μεγάλη κατανάλωση κυρίως σε καύσιμα, όπως το πετρέλαιο, ο λιγνίτης και το φυσικό αέριο.

Κτιριακός τομέας          

Ο κτιριακός τομέας είναι υπεύθυνος για το 41% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας, τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαïκό επίπεδο, με το ποσοστό των κατοικιών να ανέρχεται στο 27%. Τα υφιστάμενα κτίρια θα πρέπει να ακολουθήσουν τη πορεία που χαράζει ο κλάδος, όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας στα νεοανεγειρόμενα κτίρια.

Οι επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε ένα κτίριο μπορεί να αφορούν:

  • Το κέλυφος του κτιρίου (πχ θερμομόνωση, κουφώματα, κλπ)
  • Τις εγκαταστάσεις θέρμανσης, ψύξης, φωτισμού, ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ)
  • Την ορθολογική χρήση του κτιρίου και την αξιοποίηση των δομικών του στοιχείων (πχ ενεργειακή διαχείριση, φυσικός αερισμός, αξιοποίηση της θερμικής μάζας, κλπ)
  • Τον περιβάλλοντα χώρο

Επαγγελματικός φωτισμός

Η βελτίωση της απόδοσης του επαγγελματικού φωτισμού (ξενοδοχεία, βιοτεχνίες, βιομηχανίες κλπ), εκτός από τα προφανή οικονομικά οφέλη, συνοδεύεται και από ευρύτερα επιχειρηματικά οφέλη.

Αυξημένη παραγωγικότητα

Η ικανότητα του ανθρώπινου ματιού να χειριστεί τα αντικείμενα αποτελεσματικά επηρεάζεται από τα επίπεδα φωτισμού. Ο υψηλής απόδοσης φωτισμός μπορεί να επιτρέψει στις επιχειρήσεις να αυξήσουν τη παραγωγικότητά τους (αυτές που βασίζονται κυρίως σε χειρονακτική εργασία) και ταυτόχρονα να μειώσουν τα κόστη τους.  

Βελτιωμένη ασφάλεια στην εργασία

Τα κατάλληλα επίπεδα φωτισμού μπορεί να βοηθήσουν στο να αποτραπούν εργατικά ατυχήματα.

Βελτιωμένη απόδοση χρωμάτων και βελτιωμένη αισθητική

Ο αποδοτικός φωτισμός μπορεί να κάνει μεγάλη αισθητική και ουσιαστική διαφορά στην εμφάνιση ενός δωματίου. Η σωστή εμφάνιση ενός χώρου απεικονίζεται και στη διάθεση τόσο των εργαζομένων, όσο και των πελατών μιας επιχείρησης.