ΑΠΕ / Αιολικά / Αιολικά συστήματα μικρής κλίμακας

Οι μικρές ανεμογεννήτριες εκμεταλλεύονται την ενέργεια του ανέμου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Τα μεγέθη τους ποικίλλουν, ξεκινώντας από οικιακής εγκατάστασης ανεμογεννήτριες με διάμετρο μικρότερη του ενός μέτρου και ισχύ μικρότερη του ενός kW, μέχρι ανεμογεννήτριες διαμέτρου 20 μέτρων και ισχύος 50 kW.

Σε σύγκριση με τα αιολικά συστήματα μεγάλης κλίμακας, οι μικρές ανεμογεννήτριες μπορούν να καλύψουν σημαντικές  ανάγκες και απαιτήσεις σε ηλεκτρική ενέργεια και να προσφέρουν τοπικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται για την ηλεκτροδότηση εκτός δικτύου.

Η ανάπτυξη των μικρών ανεμογεννητριών επεκτείνεται ραγδαία καθώς η τεχνολογία που τις διέπει εξελίσεται διαρκώς. Η ανάπτυξη τους αντικατοπτρίζει αυτή των συμβατικών ανεμογεννητριών, με ποικιλία στα μεγέθη και το σχεδιασμό.

 

Η αιολική ενέργεια είναι μια καθαρή πηγή ενέργειας και αποτελεί σήμερα μια τεχνολογικά φιλική προς το περιβάλλον ενεργειακή επιλογή. Κάποια από τα πλεονεκτήματα που παρέχει η χρήση των μικρών ανεμογεννητριών συνοψίζονται παρακάτω:

  • Η δυνατότητα αξιοποίησης του αιολικού δυναμικού που είναι διαθέσιμο σε περιοχές που δεν είναι εφικτή η εγκατάσταση μεγάλων Α/Γ
  • Έχουν αξιόπιστη λειτουργία και μεγάλη διάρκεια ζωής
  • Μπορούν πολύ εύκολα να εγκατασταθούν σε απομονωμένες περιοχές ως αποκεντρωμένες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής
  •  Η δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κοντά στην κατανάλωση

 

  • Είναι φιλικές στο περιβάλλον, δεν ρυπαίνουν και συμβάλλουν στη μείωση των αερίων εκπομπών του θερμοκηπίου
  • Όλες οι υφιστάμενες χρήσεις γης συνεχίζουν απρόσκοπτα ακόμα και μετά την εγκατάσταση.

Μια βασική πρόκληση για τις μικρές ανεμογεννήτριες είναι ότι συχνά βρίσκονται σε οικισμούς όπου οι ταχύτητες του ανέμου είναι χαμηλές και τυρβώδεις ως αποτέλεσμα των υποδομών και της παρέμβασης του Αστικού Ιστού στο φυσικό περιβάλλον. Ο σχεδιασμός αξιόπιστων συστημάτων για να αποδόσουν σε τέτοιες συνθήκες, όπου τα επίπεδα θορύβου πρέπει να είναι ιδιαίτερα χαμηλά, αποτελεί πρόκληση. Αποτέλεσμα ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα συστήματα κάθετου άξονα δεδομένου ότι:

  • Επηρεάζονται λιγότερο από τη τυρβώδη ροή του άερα από τις συνήθεις οριζόντιου άξονα Α/Γ
  • Έχουν μικρότερο κόστος εγκατάστασης για το ίδιο ύψος σε συνάρτηση με τις μικρές Α/Γ οριζόντιου άξονα
  • Απαιτείται μικρότερη ταχύτητα ανέμου για τη λειτουργία τους – με αυτό το δεδομένο μπορούν να εξυπηρετούν περιοχές με μικρότερες από το μέσο όρο ταχύτητες ανέμου
  • Περιστρέφονται συνήθως στο 1/3 με 1/4 της ταχύτητας των ανεμογεννητριών οριζοντίου άξονα, μειώνοντας τα επίπεδα θορύβου και δονήσεων, ωστόσο με μικρότερη απόδοση

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τις μικρές ανεμογεννήτριες, μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα. Κάθε κιλοβατώρα (kWh) που παράγεται από αιολική ενέργεια συνεπάγεται την αποφυγή έκλυσης περίπου 1 kg διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην ατμόσφαιρα. Επιπλέον, συνεπάγεται λιγότερες εκπομπές άλλων επικίνδυνων ρύπων (όπως τα αιωρούμενα μικροσωματίδια, τα οξείδια του αζώτου, οι ενώσεις του θείου, κ.λπ).

Ενδεικτικά κάθε εγκατεστημένο μεγαβάτ (MW) αιολικής ενέργειας αποσοβεί την έκλυση περίπου 3.000 τόνων CO2 ετησίως ενώ η λειτουργία ενός αιολικού πάρκου, ισχύος 10 MW, προσφέρει ετήσια την ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζονται περίπου 7.250 νοικοκυριά και εξοικονομεί περίπου 2.580 τόνους ισοδύναμου πετρελαίου.

Οι μικρές ανεμογεννήτριες, μέχρι και 50 KW, δίνουν στο ευρύτερο κοινό μια πρώτη ευκαιρία για να αξιοποιήσει τις επενδυτικές του προθέσεις και έχοντας υψηλές αποδόσεις να εισχωρήσει στον τομέα της αιολικής ενέργειας. Σε αντίθεση με τις μεγάλες ανεμογεννήτριες που κατά κανόνα συναντώνται σε αιολικά πάρκα, οι μικρές ανεμογεννήτριες είναι απλουστευμένα συστήματα μικρής κλίμακας που κάνουν προσιτή την ηλεκτρική παραγωγή, τα περιβαλλοντικά αλλά και οικονομικά οφέλη της αιολικής ενέργειας στο ευρύτερο κοινό.