Συμβ. Υπηρεσίες / Αξιολόγηση Έργων

Renewable jobs

 

Στην ENERGOPLAN θεωρούμε ότι ο ιδανικός συνεργάτης πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε όλα τα στάδια της αδειοδοτικής και όχι μόνο διαδικασίας. Η αξιολόγηση του έργου περιλαμβάνει τεχνική αξιολόγηση, ενεργειακή αξιολόγηση, αξιολόγηση οικονομικών στοιχείων του έργου και έλεγχο βιωσιμότητας.  Η πολύπλευρη αξιολόγηση έργων (due diligence) εξασφαλίζει τη λήψη ορθών αποφάσεων που αφορούν:

  • εξαγορές έργων (buy-outs)
  • τελική υλοποίησή τους (final go/no go)
  • αρχική ή ενδιάμεση ανάλωση πόρων για την ανάπτυξή τους (development expenses)
  • μελέτες βιωσιμότητας (business plan)
  • μελέτες σκοπιμότητας