Συστ. Φωτισμού & Διαχείρισης / Συστήματα Φωτισμού / Βιομηχανικός Φωτισμός LED

Ο φωτισμός στη βιομηχανία κατέχει σημαντικό ρόλο όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας και την απόδοση των εργαζομένων. Οι βιομηχανικές μονάδες σημειώνουν ιδιαίτερα αυξημένη κατανάλωση ενέργειας λόγω του φωτισμού, ενώ λόγω του μεγάλου ύψους των εγκαταστάσεων η συντήρηση ή η αντικατάσταση των λαμπτήρων είναι αρκετά δαπανηρή, ειδικά εφόσον απαιτείται διακοπή της παραγωγής.  Με τη χρήση του φωτισμού LED τα προβλήματα αυτά αντιμετωπίζονται πλήρως διότι οι συγκεκριμένοι λαμπτήρες έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής συγκριτικά με τους συμβατικούς, αποτρέποντας έτσι τις συχνές αντικαταστάσεις τους. Σε αντίθεση με όλους τους παραδοσιακούς λαμπτήρες, τα συστήματα φωτισμού LED εκπέμπουν ελάχιστη θερμότητα. Η θερμότητα που εκπέμπεται από τους παραδοσιακούς λαμπτήρες μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση ενέργειας μέχρι και 20%.

Ο φωτισμός στη βιομηχανία επηρεάζει επίσης και την απόδοση των εργαζομένων στη παραγωγή. Παρέχοντας το κατάλληλο επίπεδο φωτισμού δημιουργούμε ένα ασφαλέστερο και αποδοτικότερο εργασιακό περιβάλλον με ελάχιστη καταπόνηση της όρασης. Οι λύσεις που προτείνει η ENERGOPLAN για τις βιομηχανίες επιτυγχάνουν τη βέλτιστη εξοικονόμηση ενέργειας χωρίς να θυσιάζεται η φωτεινότητα του χώρου μετατρέποντας τη παραγωγική διαδικασία σε πιο αποδοτική οικονομικά και πιο φιλική για το περιβάλλον.

Πλεονεκτήματα χρήσης λαμπτήρων LED στο βιομηχανικό φωτισμό

  • Σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας
  • Μειωμένο κόστος συντήρησης, καθαρισμού και αντικατάστασης των λαμπτήρων
  • Ασφαλέστερο και αποδοτικότερο εργασιακό περιβάλλον
  • Αναβαθμισμένο φωτιστικό αποτέλεσμα
  • Σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη