Εξοικονόμηση Ενέργειας / Ηλιοθερμικά Συστήματα

Η ηλιοθερμία αποτελεί έναν εναλλακτικό και πράσινο τρόπο για τη θέρμανση και τη παροχή ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) μιας εγκατάσταση χρησιμοποιώντας την ενέργεια του ήλιου. Το ηλιακό σύστημα εκμεταλλεύεται τη θερμική ενέργεια που παράγεται από τους ηλιακούς συλλέκτες με αποτέλεσμα να θερμαίνει συνδυασμένα το νερό χρήσης (ΖΝΧ) και το νερό που κυκλοφορεί στο σύστημα θέρμανσης.
Ένα ηλιοθερμικό σύστημα (βεβιασμένης κυκλοφορίας) αποτελείται από τους ηλιακούς συλλέκτες, το δοχείο αποθήκευσης του ζεστού νερού καθώς και το αντλητικό συγκρότημα της εγκατάστασης. Οι ηλιακοί συλλέκτες τοποθετούνται στην ωφέλιμη επιφάνεια της στέγης ενός κτιρίου, σε νότιο προσανατολισμό και σε κλίση ούτως ώστε να γίνεται μεγαλύτερη απορρόφηση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τα θερμοδοχεία και το αντλητικό συγκρότημα τοποθετούνται στο εσωτερικό του κτιρίου και κυρίως στο λεβητοστάσιο για να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες θερμότητας.    
Οι ηλιακοί συλλέκτες που απαντώνται κυρίως στο εμπόριο είναι οι επίπεδοι, οι επιλεκτικοί και οι σωλήνες κενού. Η χρήση τους διαφέρει ανάλογα με τη περιοχή εγκατάστασης και το είδος της εγκατάστασης (πχ οι σωλήνες κενού είναι κατάλληλοι για περιοχές με μικρή ηλιοφάνεια, ενώ οι επίπεδοι και οι επιλεκτικοί είναι κατάλληλοι για παραγωγή ΖΝΧ). Η ηλιοθερμική εγκατάσταση δε καταργεί το υπάρχον σύστημα θέρμανσης, αλλά λειτουργεί επικουρικά. Μπορεί να συνδυαστεί με οποιοδήποτε σύστημα ενέργειας (λέβητα πετρελαίου, φυσικού αερίου ή ακόμα και βιομάζας), ενώ ενδείκνυται η χρήση του με ενδοδαπέδια ή fan coil units (FCU).       
Η επένδυση σε ένα ηλιοθερμικό σύστημα έχει αρκετά πλεονεκτήματα, τα πιο σημαντικά από αυτά αφορούν τη γρήγορη απόσβεση της επένδυσης, την οικονομία σε καύσιμη ύλη καθώς και τη μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων.
Η ENERGOPLAN διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για το σχεδιασμό μιας άρτιας και αξιόπιστης τεχνοοικονομικά λύσης προσαρμοσμένη στις δικές σας ανάγκες. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν προμελέτη εφαρμογής.