• Λειτουργεί με ξεχωριστούς αισθητήρες φωτισμού, ανιχνευτές κίνησης, διασυνδέσεις διακοπτών και τηλεχειριστήριο υπερύθρων για τοπικό έλεγχο.
  • Ρύθμιση του φωτός ανάλογα με το φως της ημέρας.
  • Ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.