• Η αντιστάθμιση είναι ένα αυτόματο σύστημα, το οποίο μέσω ενός ελεγκτή παρακολουθεί συνεχώς τις καιρικές συνθήκες, καθώς και τη θερμοκρασία του νερού του λέβητα και προγραμματίζει την λειτουργία της θέρμανσης κατά τη διάρκεια της ημέρας ρυθμίζοντας κατάλληλα τη θερμοκρασία προσαγωγής του νερού.
  • Πετυχαίνουμε μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας (έως και 35%).
  • Επιτυγχάνουμε συνθήκες θερμικής άνεσης.
  • Μείωση ρύπων.
  • Μείωση συνολικού κόστους για θέρμανση.
  • Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση.
  • Εφαρμογή σε όλους τους τύπους συστημάτων θέρμανσης, από αντλίες θερμότητας έως λέβητες συμπύκνωσης.