Όπως μπορούμε να δούμε και σχηματικά στην παρακάτω εικόνα ένα τέτοιο ολοκληρωμένο σύστημα μπορεί να μας προσφέρει τα πάντα : θέρμανση, ψύξη, ζεστό νερό χρήσης και εξαερισμό. Όλα αυτά γίνονται με το συνδυασμό μίας εξωτερικής κεντρικής μονάδας , εσωτερικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου (οροφής , τοίχου, κασετών κλπ.) αλλά και ηλιακών συλλεκτών.