Η ENERGOPLAN ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της εποχής σχεδιάζει και προσφέρει λύσεις στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας στα ξενοδοχεία. Οι μεγάλες ενεργειακές ανάγκες των ξενοδοχειακών μονάδων οδηγούν σε αυξημένα λειτουργικά έξοδα. Οι τομείς στους οποίους καταναλίσκεται ενέργεια ως επί το πλείστον είναι αυτοί της θέρμανσης και της ψύξης, του ζεστού νερού χρήσης καθώς και του φωτισμού.

Η ENERGOPLAN, με σεβασμό στον επιχειρηματία, προσφέρει τις βέλτιστες τεχνο-οικονομικά επιλογές για την ενεργειακή αναβάθμιση του ξενοδοχείου σας.

Οι προτάσεις μας αφορούν μεταξύ άλλων: